Onze standpunten

Als organisatie willen wij een vergaand, dynamisch en evidence-based beleid, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de meest schadelijke tabaksproducten (zoals sigaretten en fijnkorrelig tabak) en minder schadelijke vape producten, die een beter alternatief vormen voor de huidige volwassen rokers van tabak.

Minder schadelijke vape producten kunnen dan ook een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het rookprobleem, en onze federatie wil hier een duidelijke verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarom engageren alle VapeBel-leden zich om:

Steeds te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten en voorschriften wat betreft de productkwaliteit, fabricage- en veiligheidsnormen van vape producten.

Zich uitsluitend te focussen op verstokte volwassen rokers die niet of moeilijk kunnen stoppen met roken en waarvoor vapen een veel minder schadelijk alternatief is.

Zich te onthouden van de verkoop aan minderjarigen en alsook het aanbieden en adverteren van producten die specifiek aantrekkelijk zijn voor deze kwetsbare groep:

- Door zich te onthouden van verpakkingen en marketing die minderjarigen of niet-rokers kunnen aanspreken.

- Door zich te onthouden van smaken en smaakbenamingen die specifiek aantrekkelijk zijn voor minderjarigen.

De consument steeds te voorzien van accurate informatie en te reageren op, corrigeren of schetsen van misleidende, onvolledige of foutieve mededelingen.

Zich te allen tijde een verantwoordelijk en professioneel imago aan te meten zodat consumenten, regelgevers, overheid en gezondheidsinstanties vertrouwen kunnen hebben in de sector en haar producten.

Informatie te delen met andere leden en stakeholders over nieuwe marktontwikkelingen, wetenschappelijke bevindingen en studies.