Vrees dat vele ex-rokers hervallen en terugkeren naar sigaret

Diegem, 22 april 2020 – VapeBel, de Belgische federatie van vape retailers en verdelers, vraagt de federale overheid toestemming voor de heropening van Belgische vapeshops. Net zoals andere niet-essentiële winkels sloot de sector haar deuren op 18 maart maar nu vraagt ze uitdrukkelijk om een snelle heropening. VapeBel vreest immers dat vele ex-rokers die overgeschakeld zijn op vapen, opnieuw teruggrijpen naar de klassieke sigaret omdat hun product niet beschikbaar is.

VapeBel begrijpt de beslissing die de overheid in maart genomen heeft maar betreurt tegelijk het gebrek aan éénduidigheid. De huidige maatregelen hebben er namelijk voor gezorgd dat de toegankelijkheid tot vapeproducten fel wordt beperkt en het aanbod in andere verkooppunten is tterwijl ‘klassieke’ sigaretten nog steeds makkelijk verkrijgbaar zijn. Op die manier worden veel ex-rokers opnieuw in hun rookverslaving geduwd. Daarom vraagt de sector nu om, op een veilige manier, opnieuw te mogen openen.

Verborgen gezondheidsrisico’s

De Belgische vape retailers hebben zich de voorbije weken niet kunnen organiseren via e-commerce. De online verkoop van nicotinehoudende producten is immers bij wet verboden in ons land. Zo werd het voor Belgische vapers quasi onmogelijk om nog op een legale manier aan producten te geraken. Vapebel vreest dat vele ex-rokers opnieuw teruggrijpen naar klassieke sigaretten. Zo brengt de sluiting van de vapewinkels verborgen gezondheidsrisico’s met zich mee.

Er is in gezondheidscontext namelijk een significant verschil tussen de “klassieke” sigaret en vape producten. Er bestaat internationale wetenschappelijke consensus over het feit dat een vapeproduct minder schadelijk is dan de klassieke sigaret omdat een elektronische sigaret geen tabak verbrandt. Bovendien zijn vapeproducten in ons land voor vele verslaafde rokers een belangrijk overgangsmiddel richting volledig stoppen met roken. Uit cijfers van Sciensano blijkt dat 20% van alle verslaafde rokers een vapetoestel gebruikt als hulmiddel om te stoppen met roken. En maar liefst 99,5% van alle Belgische vapers zijn verslaafde rokers geweest. VapeBel vraagt dan ook om een snelle heropening van haar winkels voor er nog meer ex-rokers opnieuw hervallen of zelf met gevaarlijke stoffen en vloeistoffen beginnen experimenteren.

Klaar om veilig te openen

VapeBel benadrukt dat de sector klaar is om heropenen. Vapeshops hebben zich de voorbije weken grondig voorbereid om een veilige heropening voor klanten en medewerkers mogelijk te maken, met maatregelen zoals plexischermen, richtlijnen voor social distancing en voorzieningen voor hygiëne.

Illegale concurrentie uit het buitenland

Naast de sluiting van de winkels heeft de Belgische vapesector nog een tweede vorm van oneerlijke en illegale concurrentie moeten incasseren. De huidige situatie spoort buitenlandse spelers aan om Belgische vapers illegaal te benaderen via een internationaal online verkoop platform. Deze buitenlandse e-shops vormen niet alleen een directe en oneerlijke concurrentie met de Belgische vapewinkels die gesloten moeten blijven, ze zijn bovendien in strijd met de Belgische wet. Daarom vraagt VapeBel, naast de heropening van haar winkels, dat de FOD Volksgezondheid zal optreden tegen deze illegale buitenlandse verkooppraktijken.