Vlaamse studie bevestigt succes van e-sigaret bij rookstopbegeleiding door tabakoloog

Diegem, 4 mei 2021 - Uit een recent onderzoek, dat werd uitgevoerd door de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven, is gebleken dat 40% van de deelnemers die trachten te stoppen met roken met behulp van e-sigaretten (ook wel bekend als vape-product) succesvol is. Dit in vergelijking met een slaagpercentage van slechts 23% bij rokers die wensen te stoppen via klassieke nicotinevervangmiddelen (zoals bv. de nicotinepleisters, kauwgom of spray). [1] Een eerdere Britse studie uitgevoerd door het gerenommeerde Public Health England (het Sciensano van het UK) kwam tot dezelfde conclusie: de e-sigaret is het meest effectieve en meest gebruikte rookstopmiddel. [2] “De resultaten zijn bemoedigend en bevestigen het belang van minder schadelijke alternatieven, zoals de e-sigaret, bij het aanpakken van een rookverslaving” zegt Felix Rijkers, voorzitter van de Belgische Vape-federatie.

E-sigaret meest effectieve nicotinevervanger om te stoppen met roken

Aan het onderzoek werkten vijf Vlaamse tabakologen (deskundigen op vlak van rookstopbegeleiding) mee. Zij rekruteerden in totaal 244 deelnemers, die aan de rookstopbegeleiding begonnen, om op vrijwillige basis aan het onderzoek mee te werken. Bij aanvang konden de rokers aangeven welke methode (de e- sigaret, andere nicotinevervangers, medicatie, of geen hulpmiddel) hun voorkeur genoot. De resultaten tonen duidelijk aan dat de personen die kiezen voor de e-sigaret een hogere kans op succes (40%) hebben dan personen die kiezen voor andere nicotinevervangers zoals pleisters of kauwgom (23%). “Hulpverleners kunnen dus met een gerust hart de e-sigaret inzetten als hulpmiddel om te stoppen met roken”, besluit Prof. Frank Baeyens die de studie mee uitvoerde.

Brits onderzoek omtrent vapen en studie KU Leuven tonen gelijkaardige resultaten

Eerder dit jaar verscheen een uitgebreide studie over e-sigaretgebruik in het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd uitgevoerd door Public Health England, wereldwijd een autoriteit op het gebied van tabak- en nicotineonderzoek. Één van de belangrijkste bevindingen die zowel in de Engelse als in de Vlaamse studie naar voren komt, is dat de meeste dampers ex-rokers zijn. Personen die niet roken zullen zelden naar een e-sigaret grijpen. Verder toont de Britse studie, net zoals de studie van de KU Leuven, aan dat e- sigaretten het meest gebruikte en meest effectieve stopmiddel zijn. Het gebruik van een e-sigaret in combinatie met stopbegeleiding haalde, bij de Britse deelnemers, zelfs een slaagpercentage tussen de 59,7 en de 74 procent.

Onjuiste informatie weerhoudt rokers ervan te stoppen

Een ander opvallend resultaat van het rapport is dat er nog steeds heel wat verkeerde informatie bestaat omtrent de veiligheid van vapen. Het is reeds meermaals aangetoond dat e-sigaretgebruik veel minder schadelijk is voor de gezondheid dan het roken van tabak. Desondanks zorgt desinformatie ervoor dat duizenden rokers de e-sigaret geen kans geven om te stoppen met roken. Uit het rapport van Public Health England blijkt tevens dat vooral rokers uit achterstandsgroepen hierdoor negatief worden beïnvloed. “Kanker bestrijden is een van de prioriteiten van de EU” zegt Felix Rijkers”, voorzitter van de Belgische Vape-federatie. “We vinden het dan ook bijzonder jammer dat rokers niet voldoende en correct geïnformeerd worden over de mogelijkheden van vape- producten, zeker als we kijken naar de resultaten van deze studies waaruit duidelijk het succes van de e-sigaret als rookstopmiddel blijkt. We pleiten dan ook voor een apart en correct wettelijk kader voor minder schadelijke alternatieven zoals de e-sigaret. Vandaag vallen we nog onder dezelfde wetgeving als de klassieke sigaret, wat absurd is”.

[1] https://harmreductionjournal.b...

[2] https://www.gov.uk/government/...